Een appartement verzekeren in Spanje

Een appartement in Spanje maakt vaak deel uit van een zogenaamde ‘urbanisatie’. Maar een vrijstaande woning vaak ook. Dit zijn echter twee verschillende zaken. Hoe zit dit nou? Wij leggen het u graag uit. Lees hieronder alles over een appartement verzekeren in Spanje.

 

Woonwijk in Spanje

In het ene geval wordt met urbanisatie eigenlijk een woonwijk bedoeld. Deze wijk kan afgesloten zijn met bijvoorbeeld een muur en een slagboom, maar dat hoeft niet. In zo’n urbanisatie kan wel de ‘Ley del Suelo’ (de Wet op Grond) van toepassing zijn. De meest bekende vorm hiervan is de ‘EUC’ (entidad urbanistica colaboradora de gestión y conservatión). Letterlijk betekent dit ‘samenwerkende urbanisatie-eenheid voor management en onderhoud’. Hierin worden een aantal zaken gemeenschappelijk geregeld. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het regelen van de aanleg en het onderhoud van wegen, verlichting of zelfs de tuinen of een zwembad. Deze wet is van toepassing op (vrijstaande) huizen.

 

Een appartement en Communidad de Propietarios

Ook voor appartementen wordt het begrip urbanisatie gebruikt. Dit valt onder een andere wet: de ‘Ley de Propiedad Horizontal’. Dit is meer vergelijkbaar met een Nederlandse ‘VVE’ (Vereniging van Eigenaren). In Spanje noemen we een VVE een ‘Communidad de Propietarios’. Dit betekent ‘gemeenschap van onroerendgoedeigenaren’. Met urbanisatie wordt hier dus vaak de Vereniging van Eigenaren bedoeld. Net als in Nederland is zo’n Spaanse VVE verplicht. U wordt dus ook automatisch lid. Valt uw appartement onder zo’n urbanisatie, dan betaalt u meestal ook servicekosten (cuotas). Hieruit worden zaken als onderhoud en de verzekering betaald.

 

Gezamenlijke polis bij verzekering

De verzekering binnen de servicekosten geeft dekking voor schade aan het appartementencomplex. Het gaat dan om de gemeenschappelijke delen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de trappen, liften en een eventueel zwembad. Maar ook voor uw appartement. Hoeft u dan dus zelf geen verzekering meer af te sluiten? Dat zou zeer onverstandig zijn. Bepaalde zaken worden uitgesloten van dekking. Uiteraard is uw inboedel niet gedekt onder de gemeenschappelijke polis. Ook aansprakelijkheid wordt niet gedekt. Voorbeeld: Uw waterleiding begeeft het. Dit veroorzaakt schade bij uw (onder)buurman. Hij zal deze schade op u willen verhalen, terwijl uw gezamenlijke polis geen dekking geeft.

 

Niet onderverzekerd?

Tenslotte zijn op de gezamenlijke polis vaak alleen de buitenmuren van uw appartement verzekerd. Alles wat zich binnenin uw appartement bevindt, is niet gedekt. Denk hierbij aan uw keuken en badkamer, maar ook de vloeren, deuren en wanden. Ook als er wel wat van de binnenkant is verzekerd, loopt u het risico dat de verzekerde som te laag is. Dan bent u dus onderverzekerd. Heeft u bijvoorbeeld een luxere inrichting dan uw Spaanse buurman? Dan is de verzekerde som misschien niet hoog genoeg.

Terug

DAAROM BUITENLANDDESK

  • Scherpe premie
  • Snelle schadeafwikkeling
  • Deskundig advies
  • Eenvoudig af te sluiten
  • Dekking bij verhuur